Joalis - detoxikační medicína

Teorie infekčních ložisek.

Teorie infekčních ložisek.

Teorie infekčních ložisek vytváří logické a konkrétní spojení mezi tradiční čínskou medicínou a medicínou západní. Souhlasíme s klasickou západní medicínou, že příčinou mnoha onemocnění jsou infekce – viry, bakterie, parazité, plísně. Klasická medicína také často infekci v mikrobiologickém rozboru nachází a snaží se ji léčit svými metodami.

Všechny infekce mají dvě základní potřeby pro udržení svého života:

  1. Chtějí se rozmnožit za pomoci lidských tkání a předat tak život svým budoucím generacím
  2. V organismu si hledají vhodné úkryty, aby se skryly před vnějším nepřítelem - v našem případě před zásahem imunitního systému Vhodný materiál k úkrytu jim poskytují zejména hleny, tuková pouzdra, krevní sraženiny a vazivové tkáně. Infekce tak vytvářejí tzv. infekční ložiska. Podobou se jedná o váčky miniaturních rozměrů obvykle kulovitého tvaru. Infekce v tomto stavu klidu obvykle mění svůj způsob existence a „spí“. Čekají ovšem na příležitost, to znamená na oslabení imunitního systému, a to stresem, který je často způsoben buď momentálním psychickým stavem člověka, nebo povětrnostním vlivem – například prochladnutím tkáně.

Z hlediska detoxikace rozlišujeme infekce volné a ložiskové. Pokud jde o volné infekce, tam si obvykle rozumíme s klasickou západní medicínou a v akutních případech jsme s ní zajedno v použití antibiotik. Pokud jde o infekční ložiska, klasická medicína o jejich existenci sice ví, ale nedokáže je spolehlivě diagnostikovat a z organismu odstraňovat. V obojím spočívá obrovský přínos a genialita celé C.I.C. metody.

Uveďme si příklady:

Opary - Ženě ve věku 40 let se čas od času udělá na rtu nebo v koutku úst opar. Sama ví, že spouštěcím mechanismem bývá stres. Naposledy jí opary vyrazily, když prožila velký stres v práci.Příčinou oparu je virus Herpes simplex. V tomto se shodujeme s klasickou medicínou. Jak se tam ale dostal? Žena v sobě nosí ložisko s tímto virem. Je obvykle mikroskopické velikosti do 1 mm3. Při výsevu oparu na rtu se ložisko nachází vždy v okruhu orgánů sleziny (žaludku), v hlenu. Spící ložiska v okruhu sleziny přežívají po značnou část života člověka a přispívají pak i k jeho zániku. Aby se pacientka zbavila oparů, je nutné jí detoxikovat okruh orgánů sleziny a zbavit ji infekčních virových ložisek. 

Hodnotit článek

Jste zde poprvé?

Pro seznámení s metodou C.I.C. doporučujeme sekci Metoda.

Více...

Novinky

Novinky e-mailem