Křesťan Vítězslav, Ing.

+420 466 613 633
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Křesťan Vítězslav, Ing.

Informační medicíně se aktivně věnuji jako poradce již 15 let. Dostal jsem se k ní přes „východní cvičení“, zaměřené rovněž terapeutickým směrem. Při rozhovorech nad výsledky měření se snažím, aby si klienti uvědomili své zdravotní problémy v širších souvislostech a postupně převzali zodpovědnost za své zdraví. Informační medicína je může na této cestě podpořit jak po stránce teoretické tak i praktické. Na Informační medicíně v pojetí fy Joalis se mně líbí, že jde v souladu s nejnovějšími poznatky o zdraví a zdravém životním stylu.

Address

Hronovická 665
Pardubice
53002