Médium: Týdeník Květy č. 32/2020

Některé studie odhadují, že až 40 procent úmrtí ve světě lze připsat na vrub enviromentálním faktorům, tedy i počasí. Populární biometereoroložka Zlata Čabajová zmínila na 200 onemocnění přímo souvisejících s počasím. 

kvty zdrav v moci poas 32 2020 str. 20

kvty zdrav v moci poas 32 2020 str. 21

kvty zdrav v moci poas 32 2020 str. 22

kvty zdrav v moci poas 32 2020 str. 23

kvty zdrav v moci poas 32 2020 str. 24