Médium: Téma Testujeme, 20. 9. 2021

Střevní mikrobiom je velmi důležitou částí lidského orgranismu, protože zásadně ovlivňuje nejen imunitu, ale také nervový a hormonální systém. 

 tema-testujeme_2021-09-20_strana-58_na_web.jpg