Back

Jana Nenadlová

About a specialist

Certifikovaná detoxikační poradkyně metody C.I.C., lektorka řízené a kontrolované detoxikace

Informační medicína mě svým poselstvím bytostně zaujala a stala se součástí mé životní cesty i filozofie. Už v minulosti jsem u sebe a svých dětí používala bylinky a homeopatii. S metodou informační medicíny jsem se seznámila, když se dceři ve třech letech objevil silný atopický ekzém. Viděla jsem, jak ekzém mizí a také to, že může znovu jíst potraviny, které ji před detoxikací zánět kůže způsobovaly. Pochopila jsem, že se nemocí nemusíme bát. Jde o signály těla, které hlásí určitou nerovnováhu. Je důležité správně pochopit souvislosti a zjistit, čím byla nemoc vyprovokována a co ji živí! Detoxikací organismu se učíme více rozumět našemu tělu i nám samotným. Pokud neblokujeme emoce a nejsme v zajetí silného stresu, toxiny námi procházejí a tělo je nezadržuje. Tkáně jsou čisté a my jsme zdraví!

Emoční rovnováha je proto velmi důležitá, klienti se učí znát vlastní emoce, sledovat je, a především si je uvědomovat.

Informační medicína dává novou sílu do života, energii i naději, že se můžeme cítit lépe. Pomáhá nám propojit se s námi samotnými a tím i zlepšit kvalitu našeho života!

V Centru metody C.I.C. je každý ČTVRTEK.

Působí jako lektorka vzdělávání JOALIS v Ostravě. 

Vyučuje semináře základní i pokročilé úrovně, včetně praktického workshopu zaměřeného na metodiku měření s EAMset i sadami.