Osmá Letní škola s Mgr. Marií Vilánkovou a Ing. Vladimírem Jelínkem

Témata, která na Letní škole zazněla

  • Detoxikace mozku a emocí: Přehled mozkových struktur a jejich podíl na jednotlivých onemocněních. Mozek a pentagram - propojenost mozkových struktur, emocí a imunity. Jak zjišťovat zátěže mozku podle EAM setu. Popis jednotlivých detoxikačních preparátů a jejich konkrétní užití. Nejčastější nemoci nervové soustavy a postupy při detoxikaci.
  • Přehled preparátů, složení mikrobiálních preparátů, komplexů, novinky a doplnění. Důležitost mikrobiologie, její vztah s emočními zátěžemi. Popis nejčastějších užití konkrétních preparátů.
  • Náš vesmír, co je iluze a co realita, jak vnímáme svět a jaký opravdu je aneb jsou „věci mezi nebem a zemí“. Sjednocení mystického pohledu na svět a současného vědeckého popisu vesmíru. Naše realita jako brána v mnohorozměrném vesmíru aneb co nemůžeme vidět, neumíme vědecky popsat, a přesto nás to ovlivňuje. Konflikt mezi vědou, oficiální medicínou a našimi zkušenostmi. Jak působí informační preparáty.
  • Buněčná detoxikace a epigenetika, buňka jako inteligentní a důležitý článek našeho těla. Co je to buněčná paměť, jak funguje genom. Podíl genetických zátěží na nemocech. Důležitost mitochondrií, jak je ochránit. Vliv prostředí, výživy, působení elektromagnetických vln na buňky a tím pádem na celý organismus. Geopatogenní zóny, mobily, wifi sítě a jejich vliv na organismus.
  • Neuropeptidy, molekuly emocí. Jejich přehled, jaké emoce je vyvolávají a jejich působení na jednotlivé orgány a zařazení do pentagramu. Vztah imunity, nervové a hormonální soustavy aneb co je to celostní a psychosomatická medicína. Jak rozbít negativní vzorce chování a našeho podvědomí, které mají vliv na naši osobnost a zdraví.
  • Historie detoxikační medicíny Joalis od jejího vzniku až po současnost. Jednotlivé etapy vývoje preparátů. Kompletní shrnutí všech preparátů Joalis a na co jsou užitečné. Které detoxikace jsou stále nejdůležitější a nejúčinnější? Zamyšlení se nad tím, jakým toxinům je stále nejdůležitější se věnovat.
  • Vincenz Priessnitz. Zakladatel přírodního léčitelství v českých zemích. Teoretické zdůvodnění jeho léčebných postupů a jejich genialita. Přímé spojitosti jeho metod s detoxikační medicínou Joalis.
  • Problematika pohybového aparátu. Bolesti kloubů. Revmatoidní artritida. Bolesti páteře. Ideomotorické modely pohybů člověka a rozrušení pohybových stereotypů. Druhy preparátů a způsoby řešení kloubních obtíží.
  • Karma. Osud. Předurčení člověka. Životní cesta. Rozdílné chápání a interpretace západního a východního člověka alias pravá a levá mozková hemisféra. Zákony příčiny a následku v rovině lidských emocí.
  • Nové poznatky v detoxikaci u depresí a projevů smutků. Genetický vliv na projevení se deprese a způsob práce s nimi. Jaké druhy neurotransmiterů se podílejí na pocitech štěstí a spokojenosti. Tajemství lidského štěstí. Dharmačakra.