Čtrnáctá Letní škola s Mgr. Marií Vilánkovou a Ing. Vladimírek Jelínkem

Témata, která zazněla na Letní škole

 • Čakry a trojúhelníky
 • Pentagram
 • Pokročilá detoxikace mozku 
 • Kůže, vlasy
 • Bloky v průběhu páteře, Nodegen
 • Cvičení podle DNS
 • Kazuistiky RK
 • Egyptská medicína
 • RHB pro terapeuty a cvičení
 • Universální detoxikační postupy
 • Kazuistiky