Joalis a jeho cesta

Tělo jako celek je dokonalý organismus. Vše je propojené, vše spolu spolupracuje a vše usiluje o jedno: o dokonalou funkčnost a tím i zdraví. Kde je tedy chyba, když nás něco trápí? Jak nejlépe opět nastolit ideální rovnováhu?

To byl předpoklad a otázky, které stály za vznikem průlomového ozdravného přístupu infom několika vědců. Jejich usilovná práce a odhodlání dala za vznik značce Joalis a všem jejich přípravkům, které každý den pomáhají desítkám tisíc lidí. Joalis přistupuje ke každému jedinci holisticky – zabývá se tělem i psychikou (duší). Jen rovnováhou obou složek lze nastolit přirozený stav – tedy zdraví.

Joalis je česká firma založená v roce 1999. Vyrábí zcela unikátní přírodní doplňky stravy, ve kterých se spojuje působení bylin se sílou informace. Všechny přípravky Joalis mají certifikace o zdravotní nezávadnosti od Státního zdravotního ústavu. Za každou kapkou nebo kapslí stojí dlouhodobý výzkum a bádání na poli lidského zdraví a také mnoho úspěšných příběhů klientů, kteří věřili, že zdraví není v chemii, ale v nich samých.

V čem je přístup značky Joalis jedinečný

  • Přistupuje k člověku holisticky
  • Prostřednictvím svých přípravků detoxikuje tělo a tím ho vrací do přirozené rovnováhy
  • Má za sebou dvacetiletou tradici a statisíce spokojených klientů
  • Pracuje s čistě přírodními přípravky
  • Dlouhodobě úspěšně spolupracuje s lékaři a zdravotníky z mnoha oborů
  • Pomáhá lidem pomoci sítě zkušených poradců po celé republice i v zahraničí

Kdo stojí za značkou Joalis

Kdo stojí za značkou Joalis

Mgr. Marie Vilánková

Na živé organismy pohlížím jako na velmi dokonalé, dalo by se říci úžasné informační systémy s neuvěřitelnými schopnostmi. Uvědomuji si a na přednáškách vysvětluji, že toxiny tělo neovlivňují jen fyzikálně-chemicky, ale narušují i proces zpracování informací. Logicky tak dochází k poruchám komunikace mezi jednotlivými buňkami a je narušeno imunitní, hormonální i nervové řízení organismu. Aplikováním teorie informace na živé soustavy také hledám nové souvislosti mezi patogenními mikroorganismy a poruchami funkcí lidského těla.

Po dětství stráveném v krásné přírodě v Pošumaví na hřbetě polodivokého koně vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Specializovala se na informatiku, teorii informace, matematickou analýzu a algebru.

O působení přírodních látek a vlivu toxinů na živé organismy se začala zajímat již v 90. letech. Svůj život pak zasvětila studiu imunologie, mikrobiologie, psychoneuroimunologie. Věnuje se nejen informačním teoriím živých soustav, ale i fyzikálním teoriím vzniku a původu vesmíru.

Část svých poznatků vysvětlila velmi přístupnou a jednoduchou formou v knize „Léčba informací“, kterou v roce 2018 vydalo české nakladatelství Argo.

Ing. Vladimír Jelínek

Na lidské tělo a nervový systém lze také pohlížet jako na mikroelektronický systém, který je pod vlivem fyzikálních a biochemických zákonů. Nefunguje, nebo funguje nedokonale, když jsou v něm rozptýleny konkrétní toxické látky. I osobní počítač se doporučuje čas od času rozebrat a pečlivě vysát od usazených nečistot, tak proč ne lidské tělo?

Na ČVUT v Praze jsem v letech 1985 - 1991 vystudoval obor mikroelektronika. Několik let svého života strávil studiem vědeckých toxikologických studií. V nich se zabýval procesem usazování toxických látek organického i anorganického původu do lidského organismu. Výčet odborné literatury na toto téma je obrovský. Velmi podrobné a hodnotné toxikologické informace lze nalézt například v Registru toxických látek a nemocí (ATSDR) se sídlem v Atlantě ve státě Georgia, která je federální agenturou veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb U.S.

To byl také jeden ze zdrojů, ze kterých Vladimír Jelínek vycházel při sestavování přípravků Joalis.

Nejefektivnější cesta ke zdravé rovnováze

Cesta k přípravkům Joalis je poměrně snadná. Klienti, kterým je filosofie značky Joalis blízká a rádi by své tělo zbavili nánosů různých toxinů, si mohou buď intuitivně sami nebo nejlépe za asistence certifikovaného poradce vybrat optimální přípravky ve formě kapek, tablet, sirupu nebo oleje.

Joalis soustavně pracuje na vylepšování své sítě certifikovaných center, která jsou připravena klientům s výběrem vhodných přípravků pomoci.

Poradci Informační metody představují nejefektivnější cestu, jak do světa Joalis vstoupit. Práce poradce se skládá z vyhodnocení vstupních informací o klientovi a následně z testování zátěže toxiny pomocí přístroje, který zjišťuje stresovou reakci na jednotlivé druhy oněch toxinů. Míra zjištěné toxické zátěže v těle a celostní pohled na člověka pomůže poradci sestavit optimální detoxikační kúru (průměrně obsahuje 3-4 vzájemně se podporující přípravky). Díky vedení vyškoleného poradce může klient krůček po krůčku odstranit zátěže jednotlivých orgánů a tkání a spolu se změnou životního stylu "motivovat" organismus k samouzdravujícím procesům.