Politika kvality - ISO

Politikou kvality se firma Joalis snaží vytvořit stabilní a pevné vazby a vztahy nejen uvnitř firmy jako takové, ale i se svými zákazníky a dodavateli. Politika jakosti je nedílnou součástí každé činnosti a procesu uvnitř firmy Joalis.

Politika kvality

Společnost JOALIS s.r.o. se zabývá výrobou potravinových doplňků včetně návrhů receptur a obchodem s potravními doplňky.

Vztah k zákazníkovi

 • Cílem našich činností je 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka.
 • Snažíme se předvídat všechny potřeby zákazníka i do budoucnosti s ohledem na jeho životní situaci.

Vztah k zaměstnancům

 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
 • Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností.
 • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti společnosti.

Vztah k dodavatelům

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací ve stanovených termínech.
 • Vyžadujeme jen spolehlivé a kvalitní dodavatele.
 • Požadujeme, aby naši dodavatelé byli zároveň našimi partnery na stejné úrovni zajištění kvality.
 • Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

Vztah k trhu

 • Naším cílem je zvětšovat tržní podíl v ČR a co nejvíce se zapojit do světového trhu.
 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

Neustálé zlepšování

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.
 • Změny ve společnosti a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce firmy. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.

Vedení firmy se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování.

Ve Staré Huti dne 5. 1. 2017
Josef Jonáš, PVK

certifikat_haccpiso 9001