Detoxikace a Informační metoda Joalis

Co je to detoxikace?

Detoxikace je proces, který má za cíl čistý organismus bez nánosů a působení cizorodých částic. Metod detoxikace je mnoho. Každá se snaží vyhledat a vyloučit toxické látky z těla, aby nedocházelo k jejich dalšímu škodlivému působení a lidské tělo nebylo ohroženo na zdraví a životě.

Co je to detoxikace

Jak detoxikovat

Ideální a nejúčinnější formou jak využít informační metodu je obrátit se na certifikovaného poradce, který vám připraví kúru z přírodních doplňků stravy Joalis. Takto zvolená kúra je „šitá na míru“, a proto nejefektivnější a nejúčinnější. Velmi vhodné je k detoxikaci připojit také úpravu životního stylu, drobné změny jídelníčku, apod.

Práce poradce Joalis se skládá z vyhodnocení vstupních informací o klientovi a následně z testování pomocí přístroje Salvia a programu „EAM set“, který zjišťuje stresovou reakci na jednotlivé druhy toxinů. Míra zjištěné toxické zátěže v těle a celostní pohled na člověka pomůže poradci sestavit optimální detoxikační kúru (průměrně obsahuje 3–4 vzájemně se podporující přípravky). Díky vedení vyškoleného poradce může klient krůček po krůčku odstranit zátěže jednotlivých orgánů a tkání a spolu se změnou životního stylu „motivovat“ organismus k samouzdravujícím procesům.

Joalis soustavně pracuje na vylepšování své sítě certifikovaných center a poradců, kteří jsou připraveni svým klientům s výběrem těch nejoptimálnějších přípravků pomoci.