Aby přípravky Joalis dobře fungovaly a aby co nejvíce lidí našlo tu správnou pomoc, vyvinul tým Joalis třístupňový systém vzdělávání a podpory. Díky tomu může každoročně rozšířit řady o několik desítek schopných poradců, kteří svůj profesionální život zasvětili pomoci druhým.

Certifikovaný systém vzdělávání Joalis je určen pro všechny, kdo se zajímají o celostní/informační metodu. Funguje na principu detoxikace metodou C.I.C.

Vzdělávací systém je strukturován do tří úrovní od stupně Z (základní znalosti o možnostech informační metody), přes stupeň S (skládání kúr, práce s diagnostickým přístrojem Salvia) až po stupeň V (nejvyšší stupeň), který je určen k prohloubení znalostí u stávajících poradců. Každý vzdělávací stupeň je zakončen závěrečnou zkouškou, která prověří získané znalosti. 

Základní stupeň (Z1 – Z3)

Základní stupeň je vhodný pro všechny, kteří se touží stát tzv. rodinným poradcem. Chtějí vyladit zdraví sobě i svým blízkým a dozvědět se více o prevenci i tipy na řešení akutních stavů.  (Absolvování tohoto základního stupně a složení zkoušky 1. stupně je podmínkou pro všechny, kteří chtějí studovat vyšší stupně vzdělávání.)

Online přihlášení

Střední stupeň (S1 – S4)

Je určen pro absolventy základního stupně, kteří se chtějí detoxikaci a metodě C. I. C. věnovat naplno. Tento stupeň prohlubuje znalosti o celé metodě. Absolventi se v průběhu tří seminářů naučí pracovat s diagnostickým přístrojem Salvie a seznámí se s programem EAM set, procvičuje se také skládání kúr z přípravků Joalis. Tento stupeň je zakončen zkouškou 2. stupně a absolvent získá certifikát “Poradce metody C.I.C. - kontrolované detoxikace Joalis”. 

Vysoký stupeň (V)

Tento stupeň je zaměřen na získání praxe s klienty a sebedůvěry, která je pro vedení úspěšné praxe velmi důležitá. Do vysoké školy informační detoxikační metody byly zařazeny Celoroční a Pokročilý praktický kurz, který probíhá v Praze i v Brně. Dále pak specifické semináře jako Workshopy a Praktické semináře na práci v poradně – EAM set, Salvie a sady. Absolventi tohoto stupně získají certifikát “Osvědčeného poradce metody C.I.C. - kontrolované detoxikace Joalis”. 

 

akademie