Zpět

Tomíčková Lucie, MUDr.

Centrum C.I.C. metody v Ostravě

O specialistovi

Certifikovaná detoxikační poradkyně metody C.I.C., poradkyně pro výživu a suplementaci

Vyrůstala jsem v lékařské rodině, téma zdraví mě přirozeně přitahovalo a lidské tělo fascinovalo. Od mládí jsem četla knihy o výživě a psychosomatice a v jedné z nich jsem narazila na detoxikační medicínu. Zaujal mě čínský pentagram a spojitosti orgánů a tělesných systémů na energetické bázi, které neodpovídalo klasickému pojetí anatomie a fyziologie. Rovněž mě překvapilo, jak v tomto celostním pojetí nacházejí zdravotní potíže svou příčinu. Tenkrát, v roce 2011, jsem si položila otázku, jak je možné, že já, jako lékařka tuto metodu neznám. Zlom nastal po těhotenství s druhým synem, kdy mě trápil únavový syndrom a depresivní myšlenky. Předepsané léky jsem odmítala a vzpomněla jsem si na očistu, vyhledala detoxikační terapeutku a již během první kúry jsem cítila úlevu! Můj vhled do lidského těla se dále prohluboval a vše do sebe zapadalo. Po třech detoxikačních kúrách jsem byla jako znovuzrozená a věděla, že toto je má cesta. Odešla jsem z klasické medicíny a začala pomáhat celostně - výživou, pohybem, empatickými rozhovory a především informační medicínou.

Informační medicína a kapky Joalis jsou „návodem“ k uzdravení, tím mistrem, který sjedná nápravu je organismus - jeho imunita. Informační medicínu vnímám jako dar a také jako jedinou možnou cestu budoucnosti v medicíně.

V Centru metody C.I.C. má vyhrazeny PONDĚLKY.