Přednášející:
Mgr. Marie Vilánková, Ing. Vladimír Jelínek
Datum:
12. 2. 2022 10:00
Poznámka:

Hotel International, Husova 200/16, 60200 Brno-město, Česko

Mgr. Marie Vilánková

. Priony a vše co o nich víme. Různé druhy prionů, vznik plaků. Toxiny způsobující jejich vznik. Postup detoxikace plaků uvnitř i vně buněk.

. Mikrobiom, rizika časté desinfekce, toxicita čisticích prostředků a preparáty určené k jejich detoxikaci. Problematika sliznic, patogeny a toxiny, které sliznice narušují a zvyšují jejich propustnost a rizika nákazy respiračními infekcemi.

Ing. Vladimír Jelínek

. Toxické kovy a jejich odstranění z lidského těla. Nové poznatky a velká důležitost této detoxikace.

. Nový přípravek Nodegen PAND zabývající se psychosomatickými dopady pandemie; stresy, napětí, tlaky a omezení z této situace plynoucí. Např. tlaky na očkování, společenská izolace, zrušení akcí, poškození podnikání, strachy z onemocnění koronavirem a mnohé jiné.
NODEGEN a jeho podkapitoly s odstupem času. Nejnovější poznatky při používání všech podkapitol tohoto přípravku - Nodegen Prenatal, Postnatal, Accidents, Childhood, Psycho, Sexuality, Hospital, Education, Relations, Motherhood, My name. Některé nové obsahy těchto subkapitol.